Algemene Voorwaarden:
voor website: https://kunstigart.nl/

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van https://kunstigart.nl/ zoals deze beschikbaar is gesteld door Atelier Kunstig Art . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atelier Kunstig Art is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website te her gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Atelier Kunstig Art.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Atelier Kunstig Art te mogen claimen of te veronderstellen.

Atelier Kunstig Art streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://kunstigart.nl/ onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Atelier Kunstig Art aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Algemene Voorwaarden:
Workshops en cursussen intuïtief schilderen.

 Aanmelden / inschrijving 

 1. Aanmelding geschiedt via e-mail: info@kunstigart.nl of via telefoon
  06-291 35 690.
 2. De workshops of cursussen gaan van start bij voldoende aanmeldingen.
 3. Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden, annuleringsvoorwaarden, strippenkaart voorwaarden (indien van toepassing) en privacyverklaring van Atelier Kunstig Art.

Volle cursussen en wachtlijsten

Wanneer je je inschrijft voor een cursus die volgeboekt blijkt te zijn, is het mogelijk om je op een wachtlijst te plaatsen. Komt er een plaats vrij of organiseren wij een extra groep, dan nemen wij contact met je op.

Betaling

 1. Na inschrijving ontvang je per e-mail een factuur. De investeringskosten dienen binnen één week na factuurdatum betaald te zijn en op zijn laatst twee dagen voor aanvang van de workshop of cursus.
 2. De investeringskosten dienen overgemaakt te worden op het ING rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.
 3. Er is geen restitutie van de investeringskosten mogelijk zodra de workshop of cursus is begonnen.
 4. Bij gebruik van een strippenkaart: zie de voorwaarden voor een strippenkaart.
 5. De prijzen/investeringskosten van alle diensten zijn vermeld op de website: https://kunstigart.nl/

Lesuitval

Bij plotseling lesuitval zal je zo snel mogelijk via WhatsApp of sms op de hoogte gebracht worden. Je strippenkaart zal met de gemiste les verlengd worden.

Bij een losse workshop zal er gelijk een nieuwe datum gepland worden. Indien niet mogelijk ontvang je de deelnemerskosten retour.

Het volgen van de cursus of workshops

 1. De deelnemer wordt verwacht om op tijd aanwezig te zijn.
 2. De deelnemer houdt rekening met kleding, schoeisel en andere eigendommen in verband met verfspetters en andere beschadigingen.
 3. De deelnemer aan “De wekelijkse date met je ezel!” houdt zich aan de voorwaarden van de strippenkaart.
 4. Indien om wat voor reden dan ook de deelnemer zich niet op zijn of haar gemak voelt, dit dan graag gelijk doorgeven aan Sylvia te Braake. Dan kan er direct naar een bevredigende oplossing gezocht worden.
 5. De deelnemer aan de cursus of workshop zal te allen tijde de andere deelnemers met respect behandelen. Indien er behoefte is om over elkaars werk te praten dan graag alleen positieve feedback geven of je onthouden van commentaar. Je weet immers niet wat een ander mee heeft gemaakt in haar/zijn leven.

Algemene Voorwaarden:
Teambuilding en communicatietraining. 

Aanmelden / inschrijving

 1. Aanmelding geschiedt via e-mail: info@kunstigart.nl of via telefoon
  06-291 35 690.
 2. Samen met het bedrijf wordt een datum gekozen voor de betreffende training.
 3. Bij inschrijving gaat het bedrijf akkoord met de algemene voorwaarden, annuleringsvoorwaarden en privacyverklaring van Atelier Kunstig Art.

Betaling

Na inschrijving ontvang je per e-mail een factuur. De investeringskosten dienen binnen één week na factuurdatum betaald te zijn en op zijn laatst twee dagen voor aanvang van de training.

 1. De investeringskosten dienen overgemaakt te worden op het ING rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.
 2. Er is geen restitutie mogelijk van de investeringskosten.
 3. De prijzen van alle diensten staan vermeld op de website: https://kunstigart.nl/

Het volgen van een teambuilding of training

 1. De deelnemers worden verwacht om op tijd aanwezig te zijn.
 2. De deelnemers houden rekening met kleding, schoeisel en andere eigendommen in verband met verfspetters en andere beschadigingen.
 3. Indien om wat voor reden dan ook een deelnemer zich niet op zijn of haar gemak voelt, dit dan graag gelijk doorgeven aan Sylvia te Braake. Dan kan er gelijk een bevredigende oplossing worden gezocht.
 4. De deelnemers zullen te allen tijde de andere deelnemers van de teambuilding of training met respect behandelen. Indien er behoefte is om over elkaars werk te praten dan graag alleen positieve feedback geven of je onthouden van commentaar.

Algemene Voorwaarden:
Een-op-een sessie.

Aanmelden / inschrijving

 1. Aanmelding geschiedt via e-mail: info@kunstigart.nl of via telefoon
  06-291 35 690.
 2. Samen met de deelnemer wordt een datum gekozen voor de betreffende sessie.
 3. Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden, annuleringsvoorwaarden en privacyverklaring van Atelier Kunstig Art.

Betaling

Na elke sessie ontvang je per e-mail een factuur. De investeringskosten dienen binnen één week na factuurdatum betaald te zijn.

 1. De investeringskosten dienen overgemaakt te worden op het ING rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.
 2. Indien de investeringskosten niet betaald zijn voor aanvang van de volgende geplande sessie, dan gaat die sessie niet door.
 3. De prijzen van alle diensten staan vermeld op de website: https://kunstigart.nl/

Het volgen van een een-op-een sessie

 1. De deelnemer wordt verwacht om op tijd aanwezig te zijn.
 2. De deelnemer houdt rekening met kleding, schoeisel en andere eigendommen in verband met verfspetters en andere beschadigingen.
 3. Indien om wat voor reden dan ook een deelnemer zich niet op zijn of haar gemak voelt, dit dan graag gelijk doorgeven aan Sylvia te Braake. Dan kan er gelijk een bevredigende oplossing worden gezocht.
 4. Indien de deelnemer verhindert is dan dient die 24 uur van te voren af te melden anders wordt er het uur bedrag in rekening gebracht.

Voor alle cursussen, workshops, teambuilding, trainingen en een-op-een sessies

Recht tot ontzegging

Atelier Kunstig Art behoudt het recht om een deelnemer van de workshop of cursus toegang te ontzeggen, bijvoorbeeld bij niet tijdige betaling of wangedrag. De verplichting tot betaling van de deelnemerskosten blijft hoe dan ook bestaan.

Algemene Voorwaarden: verkoop schilderijen

Bij belangstelling voor het kopen van een schilderij kan een afspraak gemaakt worden met Sylvia te Braake, 06-291 35 690. Informeer of het gewenste schilderij aanwezig is. Schilderijen van deelnemers zijn meestal niet op voorraad aanwezig.

Het is mogelijk om met een of meerdere schilderijen bij je thuis langs te komen om te kijken wat het beste staat.  Er wordt € 0,27 per km gerekend binnen een straal van 30 km. Daarbuiten wordt er € 0,48 gerekend.

Bij directe aankoop kan het schilderij meteen blijven of meegenomen worden indien het afgesproken bedrag gelijk via internetbankieren voldaan wordt

Indien het schilderij bezorgd dient te worden, wordt er € 0,27 per km gerekend binnen een straal van 30 km. Daarbuiten wordt er € 0,48 gerekend.

Het is ook mogelijk om kunstwerken maandelijks te huren.

Aansprakelijkheid

Atelier Kunstig Art kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, beschadiging aan lijf of eigendommen (denk ook aan verfspetters op kleding, kunstwerken, vervoermiddelen en andere persoonlijke spullen die meegenomen zijn) van de deelnemers in of rondom het atelier.

Atelier Kunstig Art zal te allen tijde met respect omgaan met de eigendommen van anderen. Bij plaatsing van kunst is men daar extra alert op.

Privacy

Zie onze Privacyverklaring.

Wijziging persoonlijke gegevens

Indien je persoonlijke gegevens zijn gewijzigd, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven via e-mail: info@kunstigart.nl of telefonisch 06-291 35 690.

Klachten

Indien er iets niet naar je zin gaat, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven via
e-mail: info@kunstigart.nl of telefonisch 06-291 35 690.

Algemene Voorwaarden Webshop

Voor de uitgbreide Algemene Voorwaarden van de webshop klik hier.