Privacyverklaring

 

Atelier Kunstig Art, gevestigd aan Hitteschild 2-4 3402 EA IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://kunstigart.nl/
Hitteschild 2-4
3402 EA IJsselstein
06-29135690

Sylvia te Braake is de Functionaris Gegevensbescherming van Atelier Kunstig Art. Zij is te bereiken via info@kunstigart.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Sylvia te Braake, eigenaresse van Atelier Kunstig Art, gevestigd in IJsselstein, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30196326.

Persoonsgegevens

Waarom ik jouw gegevens bewaar?
Jouw contactgegevens:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Social media accounts

zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te onderhouden over de activiteiten die ik als Sylvia te Braake, voor Atelier Kunstig Art organiseer.
Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je je hebt opgegeven bij mij om te komen schilderen, mij een opdracht geeft of een kunstwerk van mij of mijn deelnemers koopt.

Het kan zijn dat ik alleen jouw naam en e-mail nodig heb omdat jij je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief of een gratis product hebt aangevraagd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kunstigart.nl, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en andere informatie.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
– Atelier Kunstig Art verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik jouw gegevens in een Dropbox en via Gmail, beide met een tweestapsverificatiecode. Beide bedrijven hebben de benodige beveiligingsmaatregelen ingesteld zoals zij dat wettelijk verplicht zijn.

Mail en sms zit in apparatuur waar alleen ik toegang tot heb.  Deze apparaten zijn o.a. beveiligd met een tweestapsverificatiecode.
De nieuwsbrieven worden gemaakt in Mailchimp en ook daar gaan ze zorgvuldig met jouw gegevens om, zoals ook zij wettelijk verplicht zijn.

Mijn website https://kunstigart.nl/ is mijn etalage en is voor eenzijdig verkeer. Deze is ook beveiligd met een groen slotje. Ik schrijf en jij leest. De enige interactie met mij kan zijn via een reactie van jou op mijn website. Indien er foto’s van jou of van jouw werk op mijn website worden geplaatst dan zal dat alleen gebeuren na goedkeuring van jou. Ik sla daar ook niets van jou op zonder jouw toestemming. Ik ben bij een betrouwbare server https://www.protagonist.nl/  die zorgdraagt voor de bescherming van alle gegevens op mijn website. Ik maak geen gebruik van cookies.

Niet digitale gegevens

Mocht ik jouw gegevens bij aanmelding hebben opgeschreven, dan gaat het betreffende papier na verwerking direct in de papiervernietiger.. De verplichte papieren jaarlijkse boekhouding bevindt zich in een afgesloten kast waar alleen ik beschikking heb over de sleutel.

Je mag er dus gerust op zijn dat ik zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens omga, niet tenzij daar een administratieve- of wettelijke verplichting voor geldt. Ik zie het dan ook als een belangrijke verantwoordelijkheid om jouw persoonlijke gegevens goed te beschermen.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke- en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Zolang je de nieuwsbrief ontvangt zullen je gegevens bewaard worden. Je kunt te allen tijde jezelf afmelden voor de nieuwsbrief. Wil je dat alle gegevens waar mogelijk is worden verwijderd dan dien je een e-mail te sturen aan: info@kunstigart.nl met jouw verzoek.

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Je hebt te allen tijde het recht jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijden.Je mag me hierover altijd aanspreken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Atelier Kunstig Art blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Klachten

Atelier Kunstig Art neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sylvia te Braake via info@kunstigart.nl

 

Comments are closed.