De theorie

Ken je dat gevoel?
Dat je als het ware in je hele wezen voelt dat je iets moet doen, of juist niet moet doen.
En dat het dan nog blijkt te kloppen ook?
Dat is intuïtie.

Intuïtie kan worden om schreven als een “ingeving”, een vorm van “direct weten”, zonder dat je het beredeneerd hebt. De term komt uit het Latijn en betekent letterlijk “innerlijk zien”: inzicht dus.

Volgens een onderzoek van McCraty, Atkinson en Bradley*, uit 2004 voor Hearthmath**, (de kracht van het hart intuïtie onderzoeken ze al ruim 20 jaar) is intuïtie niet alleen de perceptie van het denken, maar juist het hele lichamelijke en geestelijke systeem.

De linker- en rechterhersenhelft

Vaak zetten we intuïtief denken tegenover rationeel of analytisch denken. Of te wel de linkerhersenhelft tegenover de rechterhersenhelft.

De linkerhersenhelft wordt gebruikt voor o.a. het denken, praten, analytisch en rekenen. Deze helft wordt het meest ontwikkeld tijdens ons leven. Denk maar aan school, werk, opvoeding en de maatschappij.

In de rechterhersenhelft bevinden zich o.a. emotie, creativiteit, en fantasie.

Op het moment dat je bijvoorbeeld aan het schilderen bent, wordt de linkerhersenhelft uitgeschakeld en de rechterhersenhelft ingeschakeld. Door het stimuleren van de rechterhersenhelft, komt er een beter evenwicht tussen de twee hersenhelften. Je komt meer in balans.

Volgens Maxwell Cade***, is “actieve creativiteit” belangrijk om de activiteiten van de linker- en rechterhersenhelft; gevoel en denken; bewustzijn en onderbewustzijn, in evenwicht te brengen.

Kenmerken volgens Janosh, **** van de linker- en rechterhersenhelft zijn:

Linkerhersenhelft: Rechterhersenhelft:
Mannelijke energie Vrouwelijke energie
Doen Zijn
Analytisch Intuïtief
Beredeneert Verbeelding
Zich haasten Geduldig
Rusteloos Rustig
Weet Gelooft
Intellectueel Zintuiglijk
Detail georiënteerd Breed georiënteerd
Weloverwogen Gevoelsmatig
Rationeel Innerlijk bewustzijn
Methodisch Creativiteit
Geschreven taal Inzicht
Wetenschappelijk Muziek, kunst
Gericht op realiteit Gericht op fantasie

Door creatief bezig te zijn maak je dus automatisch meer gebruik van je rechterhersenhelft, waar ook je intuïtie zich bevindt. En de vrouwelijke energie.
De mannelijke energie gaat voornamelijk om het bewerken van het aardse.
Terwijl het bij de vrouwelijke energie vooral het omzetten van het energetische, naar de tastbare wereld gaat. Deze scheppingsdrang is dan ook eerder symbolisch. Voorbeelden zijn schilderen en andere kunstvormen (emoties tastbaar maken).

Bronvermelding

* Rollin McCraty, Ph.D. IHM Director of Research at HeartMath
Mike Atikinson, onderzoeker bij Heartmath
Raymond Bradley, Ph.D. onderzoeker en schrijver bij HeartMath

** Heartmath
http://www.heartmath.com/

***Maxwell Cade, ontwerper van de biofeedback apparaat, The Mind Mirror.
http://www.mindmirroreeg.com/w/MaxwellCade.htm

**** Lijst uit het boek “Inwijding tot succesvol mens: van Janosh. www.janosh.com

Intuïtief schilderen is een prachtig middel om je eigen bewustwordingsproces helder te maken.
Een sterke intuïtie werd vroeger een gave genoemd. Eigenlijk gebruiken we het allemaal dagelijks. Zelfs de meest “rationele” zakenmensen vertrouwen vaak op hun intuïtie ook weleens “gut feeling” genoemd.

“The intuïtive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.”  Albert Einstein
“The only real valuable thing is intuition.” Albert Einstein

Vertaling:
“Het intuïtieve geest is een heilige geschenk en het rationele geest een trouwe dienaar. We hebben een maatschappij gecreeëd die de trouwe dienaar eert en het heilige geschenk is vergeten.”
“De enigste echt waardevolle ding is intuïtie.”