De rechterhersenhelft ontwikkelt zich eerst. Wist jij dat?

Ik wist echt niet dat de rechterhersenhelft zich eerder ontwikkelde tot ik een interessant Engelstalig artikel las. Toen vond ik het alleen maar logisch. Ik had er gewoon nooit bij stilgestaan.

De linkerhersenhelft is waar taal, rekenen, logica, analyses en planningen maken is gezeteld. Het is het centrum van doen, actie, over het verleden en de toekomst denken.

De rechterhersenhelft daarentegen is het centrum van intuïtie, gevoel, creativiteit, fantasie en het empathisch vermogen. Het is ook de plek van zijn, dromen, fantaseren, connectie maken met onszelf en anderen. We komen tot leven.

De macht van de rechterhersenhelft kunstigart.nl

Resultaat of proces?

Je hebt geen gevoel van tijd op het moment dat je in je rechterhersenhelft bezig bent. Je bent dan in het hier en nu en dat geeft rust. De linkerhersenhelft is veel meer bezig met het resultaat of het eindproduct terwijl rechts het proces, de reis, veel belangrijker vindt dan het einddoel.

Herkenning

Alsof ik mezelf hoorde praten toen ik dit artikel las. Dit vertel ik al bijna 15 jaar in mijn atelier waar ik wekelijks aan 5 groepen intuïtieve schilderworkshops geef en regelmatig o.a. teambuildingsessies. Het is in het begin werkelijk afkicken voor vooral ‘linkerhersenhelft-mensen’ als zij (nog) niet weten hoe het eindproduct eruit “komt” te zien – het schilderij. Gewoon lukraak kliederen is voor de echte ‘linkerhersenhelft-mensen’ een soort ‘vloeken in de kerk’. Dat voelt niet meer als een uitdaging maar eerder als een te verwachten ramp! Starten zonder plan of doel. Dat doe je niet.

Op het moment dat ze het wel aandurven en het denken los kunnen laten – ze willen graag leren schilderen en ook meer in contact komen met hun gevoel en zichzelf – dan zie je dat er een heel andere kant naar boven komt.

Dat is vaak hun verborgen kant vol met emoties, fantasieën en verborgen talenten. Onze mindset is vaak de blokkade in onze creatieve ontwikkeling en dat is weer een heel ander verhaal en blog!

Op het moment dat het denken wordt losgelaten en het schildersproces begint, dan pas kunnen wij samen de interessante reis gaan maken. Zij die vertrouwen mogen hebben in het intuïtieve schildersproces en ik in het aanvoelen hoe ik ze optimaal kan begeleiden om het beste uit zichzelf en hun schilderij te halen.

Van baby tot 7 jarige

Nu even terug naar de rechterhersenhelft die zich als eerste ontwikkelt bij de mens. Het is logisch als je bedenkt dat een baby alleen kan communiceren door emoties te tonen. Huilen betekent dat de baby eten wil hebben of een vieze luier heeft. Er is nog geen taal, logica en planning bij zo’n baby. Die is niet met de toekomst bezig. Die is werkelijk in het hier en nu.

Het duurt blijkbaar tot een kind ongeveer 7 jaar is voordat de linkerhersenhelft goed is ontwikkeld. “Online” is zoals in het artikel stond. Prachtige beeldvorming. Een kind kan dan pas gemakkelijker rekenen en taal opdrachten uitvoeren. Daarom is het erg belangrijk dat er vanuit overheidswege eens goed wordt nagedacht of het in het belang van een kind is om voor zijn zevende bezig te zijn met rekenen en andere exacte vakken in plaats van spelen, schilderen, zingen en knutselen.

Juist een kind veel meer laten spelen en op een speelse manier laten leren vanuit de rechterhersenhelft zal een kind stimuleren om later met meer motivatie te gaan leren. Een kind dat te jong begint met rekenen en het niet kan vatten zal sneller het etiket krijgen dat het dom is. Dat is hier niet aan de orde. De  linkerhersenhelft is gewoon nog niet zover!

Iets leren vanuit spel wordt sneller opgenomen – met 20 tot 40 keer herhalen heeft een kind iets nieuws geleerd. Moet een kind iets automatiseren zoals het instampen van de tafels dan kan het wel tot 400 keer herhalen duren voordat het er pas echt goed inzit. Zoals de meeste van ons dat vroeger geleerd heeft. Spelenderwijs leert iedereen veel sneller!

Why Play is the Foundation for Academic Learning

Intuïtie het heilige geschenk kunstigart.nl

Volwassenen en de rechterhersenhelft

Het zal nog wel even duren voordat de kleintjes van nu in een heel ander schoolsysteem terecht komen wat veel beter aansluit bij wat zij nodig hebben. Gelukkig zijn er steeds meer “andere soorten” onderwijssystemen in opkomst.

Voor ons die de 30 al gepasseerd zijn, hebben de pech dat rekenen en schrijven erin gestampt is. Wij zijn groot geworden in het tijdperk waarin de linkerhersenhelft veel belangrijker werd geschat dan de rechterhersenhelft. Eén van mijn favoriete uitspraken van Albert Einstein stond ook in het artikel:

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” ~ Albert Einstein

Dit zegt al zoveel! Ik verlang naar het tijdperk waarin de waarde van intuïtie en vanuit het hart leven zijn bloeitijd gaat meemaken. De wereld zal anders zijn, daar ben ik van overtuigd. We mogen dan helemaal authentiek zijn. Maskers mogen verdwijnen. Wat zal dat veel ontspanning geven.

Is het human being of human doing?

Op het moment dat wij handelen vanuit onze rechterhersenhelft zijn wij in een staat van “zijn” of te wel “being”. Op moment dat wij schakelen naar onze linkerhersenhelft komen wij in een staat van “doen” oftewel “doing”.
Misschien is dit waarom we ook “human beings” heten? Wij vinden het belangrijk om te “zijn”. In contact te zijn met anderen en ook met onszelf.

De linkerhersenhelft geeft ons tools in het leven. Daar mogen we absoluut gebruik van maken. Het is niet alsof we dat overboord moeten gooien. Integendeel. Misschien is het juist de linkerhersenhelft die in dienst mag staan van de rechterhersenhelft?

Sneller en beter functioneren in je baan

Zowel in het bovenstaande artikel als in vele anderen die ik in de loop der jaren heb gelezen, blijkt wederom dat mensen die actiever zijn in hun rechterhersenhelft anders kunnen denken. Zij kunnen sneller out of the box denken omdat zij meer fantasie hebben. Zij kunnen gemakkelijker met hun dromen omgaan om ze te realiseren. En fantaseren is een gezondere methode om je geest creatief te prikkelen. Hierdoor zijn “rechterhersenhelft-mensen” sneller in het bedenken van oplossingen. Hun eigen intuïtie weet razendsnel wat een goede oplossing kan zijn. Zij functioneren anders – hun beide hersenhelften werken beter samen.

Kenmerken van de linker- en rechterhersenhelft zijn:

Linkerhersenhelft: Rechterhersenhelft:
Mannelijke energie Vrouwelijke energie
Doen Zijn
Analytisch Intuïtief
Beredeneert Verbeelding
Zich haasten Geduldig
Rusteloos Rustig
Weet Gelooft
Intellectueel Zintuiglijk
Detail georiënteerd Breed georiënteerd
Weloverwogen Gevoelsmatig
Rationeel Innerlijk bewustzijn
Methodisch Creativiteit
Geschreven taal Inzicht
Wetenschappelijk Muziek, kunst
Gericht op realiteit Gericht op fantasie

Trend 2019

Ik ben zelf geen echte trendvolger en toch ging ik gelijk rechtop zitten toen ik iemand hoorde vertellen wat we dit jaar kunnen verwachten.  “Het zal niet waar zijn” dacht ik. De trend wordt dat mensen zich kwetsbaarder op durven te stellen, vanuit hun gevoel willen leven en meer in connectie met zichzelf en hun intuïtie. “YES” dacht ik, het gaat nu eindelijk gebeuren.

Intuïtief schilderen kan jouw intuïtieve vermogens versterken

Het is een prachtige methode om in contact te komen met jezelf, jouw gevoel en je wensen. Dus gemakkelijk in het hier en nu zijn. Door de methode die ik heb ontwikkeld kom je gelijk in je rechterhersenhelft om je intuïtie te versterken.

Voor de mensen die al jaren wekelijks bij mij komen is intuïtief schilderen zo belangrijk omdat ze weten dat dit hun moment is:

 • voor zichzelf.

 • voor hun ontspanning.

 • om in contact te zijn met zichzelf.

 • om zich te ontwikkelen op vele manieren.

 • voor vaak letterlijk en figuurlijk een transformatieproces.

 • voor  hun eigen creatieve ontwikkeling.

 • om in contact zijn met andere mensen (is vaak heel aangenaam).

 • om steeds makkelijker vanuit hun gevoel leven.

 • omdat ze zien hoe hun intuïtie sterker wordt.

 • voor het krijgen van nog meer zelfvertrouwen.

 • om te leren hun grenzen nog beter te bewaken.

 • voor plezier in en tijdens het schilderen.

Intuïtief schilderen is echt meer dan alleen schilderen!

Je hebt alleen een klein beetje lef nodig om het te komen DOEN!

Met h-ART-elijke groeten,
Sylvia te Braake

intuïtief schilderen is net als het leven kunstigart.nl

Reis door grijs kunstigart.nl

Download reis door grijs boek kunstigart.nl

Gratis download